The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest

Get Bűn és bűnhődés Free...


By Guest on 6th November 2017 11:28:23 AM | Syntax: TEXT | Views: 1New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
  1. Free Download or Read Online Bűn és bűnhődés eBook (PDF, ePub, MOBI) - Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
  2. Bűn és bűnhődés summary : Dosztojevszkij számára – írja Rosa Luxemburg, a forradalmár asszony – »kizökkent az idő«, amikor látta, hogy egyik ember megölheti a másikat. Nem lelheti békéjét, mert ismeri azt a felelősséget, amely ezért a szörnyűségért valamennyiünket terhel. Aki csak egyszer is átélte az ő Raszkolnyikovját… az többé sohasem...
  3.    • Recent Pastes