The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest

Ladda Ner Språk i samspel...


By Guest on 8th March 2018 01:41:35 AM | Syntax: TEXT | Views: 1New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
  1. Ladda Ner och Läs På Nätet Språk i samspel Gratis Bok (PDF, ePub, MOBI) - Anna Vogel, Gunilla Almström Persson, Vendela Blomström & Karolina Wirdenäs
  2. Språk i samspel sammanfattning : Läraryrket handlar till stor del om kommunikation i olika former. Språket blir därmed ett av lärarens viktigaste arbetsredskap – oavsett inriktning, ämne och skolform. Denna bok introducerar, fördjupar och kombinerar två olika perspektiv på språk och samspel i skolans värld, nämligen ett retoriskt perspektiv och ett samtalsperspektiv....
  3.    • Recent Pastes